Login Dodaj oglas
Pretraga Kategorije
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
TURIZAM I UGOSTITELJSTVO
NEKRETNINE
NEKRETNINE
VOZILA I OPREMA
VOZILA I OPREMA
POSLOVI
POSLOVI
KUĆNI LJUBIMCI
KUĆNI LJUBIMCI
POLJOPRIVREDA
POLJOPRIVREDA
MAŠINE, ALATI, BIZNIS OPREMA
MAŠINE, ALATI, BIZNIS OPREMA
GRAĐEVINARSTVO
GRAĐEVINARSTVO
SPORT I REKREACIJA
SPORT I REKREACIJA
SVE ZA DECU
SVE ZA DECU
SVE ZA STAN, KUĆU
SVE ZA STAN, KUĆU
RAČUNARI
RAČUNARI
TELEFONI
TELEFONI
TV, AUDIO, FOTO
TV, AUDIO, FOTO
KUĆNI APARATI
KUĆNI APARATI
MUZIKA I INSTRUMENTI
MUZIKA I INSTRUMENTI
ODEĆA, OBUĆA, NAKIT
ODEĆA, OBUĆA, NAKIT
KNJIGE, ANTIKVITETI, KOLEKCIONARSTVO
KNJIGE, ANTIKVITETI, KOLEKCIONARSTVO
ZDRAVSTVO, NEGA LICA I TELA
ZDRAVSTVO, NEGA LICA I TELA
USLUGE
USLUGE

Pravila i uslovi korišćenja


 1. Pristupanjem stranicama na srbijainfo.rs, prihvatate sva pravila i uslove korišćenja stranice. Zadržavamo pravo na promene, modifikacije i dopune uslova korišćenja ovih stranica u bilo kom trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan da redovno čita pravila i uslove korišćenja i smatra se da je pristupanjem stranicama Srbija Info portala, upoznat sa aktuelnim pravilima i uslovima njihovog korišćenja.
 2. U svrhu oglašavanja na Srbija Info, korisnik se obavezuje na registraciju, a naročito na popunjavanje svojih ličnih i kontakt podataka u registracionom obrascu. Korisnik za tačnost podataka jemči zakonskom odgovornošću. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ( "Službeni glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009- dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012 ), prikupljeni lični podaci skladište se isključivo u bazi podataka Srbija Info portala, a korisnik može sva eventualna pitanja ili primedbe vezane za navedeni zakon dostaviti u pisanom obliku putem elektronske pošte na adresu - office@srbijainfo.rs.
 3. Svaki korisnik, prihvatanjem ovih Pravila, dopušta upotrebu i obradu navedenih podataka u svrhu delovanja, urednog funkcionisanja, kao i za slanje elektronske pošte, u skladu sa tačkom 20. ovih Pravila, a Srbija Info se obavezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su isti i dobijeni od korisnika.
 4. Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimci i drugi materijal (u daljem tekstu sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili linkovan sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Srbija Info ne daje nikakva jemstva tačnosti izgleda, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica, po osnovu naknade štete prema izdavaču internet portala Srbija Info, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obavezu na preduzimanje svih radnji, kako bi odbranio i zaštitio izdavača od svih takvih zahteva. Korisnik se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koja je nastala po osnovu zahteva trećih lica, po bilo kom osnovu vezanom za dostavljeni materijal.
 5. Zabranjeno je objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, preteći, koji pozivaju na zlostavljanje, koji su uznemirujući, koji predstavljaju klevetu, a naročito ukoliko su na bilo koji način štetni u pogledu maloletnih lica. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja. Zabranjeno je preprodavati oglasni prostor na Srbija Info portalu. Korisnik se obavezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa Zakonom, drugim propisima i Ustavom Republike Srbije. Korisnik se posebno obavezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih lica.
 6. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i ceni ponude i slično), rešavaju se isključivo između korisnika i oglašivača. Srbija Info portal nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, koja je nastala kao posledica takvog odnosa.
 7. Oglasi moraju biti napisani na srpskom jeziku.
 8. Oglas mora sadržati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.
 9. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, banera i slično, osim kod plaćenih oglasa.
 10. Oglas mora sadržajno pripadati primerenoj rubrici.
 11. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslovu nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom.
 12. Oglasi koji pozivaju na učešće u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Takođe, nije dozvoljeno postavljanje oglasa koji pozivaju na učešće u bilo kojim igrama na sreću.
 13. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Isto tako, nije dopuštena objava oglasa za isti predmet u dve različite rubrike/kategorije.
 14. Pravna lica, preduzetnici, zadruge i agencije, ali i ona fizička lica koja oglašavanjem na Srbija Info obavljaju svoju delatnost, mogu se oglašavati tako što će otvoriti "MojMarket" uslugu.
 15. Internet veze (linkovi) sa stranica Srbija Info portala: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge, nisu dopušteni. Veze na stranice koje su konkurentne Srbija Info portalu, nisu dopuštene. Srbija Info zadržava pravo procene, hoće li neki link odobriti ili neće.
 16. Srbija Info zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja svakog oglasa koji ne zadovoljava određeni kriterijum.
 17. Srbija Info ima pravo da uredi, izmeni ili ne objavi oglase i to bez najave, a to će se dogoditi u sledećim okolnostima:
  1. Kada je oglas predat u pogrešnu rubriku;
  2. Kada proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualne svojine;
  3. Kada proizvod može prouzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualne svojine nekom drugom, na bilo koji način;
  4. Kada proizvod i/ili njegov opis sadrži diskriminirajuće aspekte, pornografske materijale ili, po Zakonu Republike Srbije, ilegalne materijale;
  5. Kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije;
  6. Kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv;
  7. Kada je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe;
  8. Kada oglas na bilo koji način narušava kvalitet sadržaja;
  Srbija Info zadržava i pravo izmene i dopune pojedinog oglasa, a da se pritom ne menja njegov sadržaj (lektorske intervencije, dopuna podataka i sl.).
 18. Korisnik je dužan da se brine o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je menja. Srbija Info ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik prijavi verovatnu zlopotrebu, odgovarajuće postupati.
 19. Objavom oglasa na Srbija Info portalu, korisnik se obavezuje da će savesno odgovarati na pitanja ostalih korisnika (telefonom, e-mailom ili komunikacijom unutar stranice). Korisnik mora imati aktivnu e-mail adresu, gde povremeno pregleda poštu.
 20. Korisnik se slaže sa povremenim primanjem elektronske pošte, koja je povezana sa aktivnostima Srbija Info portala. Elektronska pošta može povremeno sadržati reklamne poruke. Korisnik u bilo koje vreme može pisanim putem zahtevati da Srbija Info trajno ili privremeno prestane da koristi njegove lične podatke za slanje reklamnih poruka. Takođe, korisnik može obrisati svoj nalog na stranici i na taj način onemogućiti korišćenje svoje e-mail adrese od strane Srbija Info portala u bilo koje svrhe, osim prepoznavanja iste prilikom pokušaja ponovne registracije istom e-mail adresom.
 21. Svojim zahtevom za objavu oglasa, korisnici neopozivo ovlašćuju Srbija Info portal da taj materijal koristi, kopira i objavljuje, te da isti distribuira i u drugim medijima. Srbija Info u drugim medijima neće objaviti korisnikove lične podatke, već samo sadržaj oglasa i link ka sopstvenoj stranici.
 22. Google "kešira" sadržaj svih stranica, pa se i oni oglasi, koji su u međuvremenu obrisani (što od strane administratora, što od samih korisnika), mogu naći u Googl-ovoj pretrazi.
 23. Nije dopušteno kopiranje i upotreba bilo kojeg dela stranice, uključujući i podatke koje daju korisnici, osim uz prethodno pismeno odobrenje Srbija Info portala.
 24. Srbija Info zadržava pravo brisanja sa liste korisnika one korisnike koji bi kršili ova pravila i uslove ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranice. Protiv takvih korisnika, Srbija Info će preduzeti, za takve prekršaje, odgovarajuće mere. Uslovi i odnosi između korisnika i Srbija Info portala podležu zakonima Republike Srbije. U slučaju spora, stvarno je nadležan Prvi osnovni sud u Beogradu.
 25. Srbija Info ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati usled prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranica.
 26. Srbija Info ne jemči da će korisnik moći da pristupa sadržaju svog oglasa onda kada on jednom istekne. S toga se preporučuje da korisnik sam ukloni svoj sadržaj i slike oglasa, ukoliko želi da ih kasnije upotrebi u nekom drugom kontekstu.
 27. Za analizu svoje internet stranice, koristimo softver za analizu (kolačići), pomoću kojeg analiziramo korišćenje internet stranice i na taj način stičemo dragocena znanja o potrebama svojih korisnika, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta naše ponude. Kolačići su tekstualne datoteke, koje se skladište na računaru posetioca internet stranice. Oni omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom ponovne posete stranici. To nam omogućava sprovođenje gore opisane analize korišćenja. Kolačići se inače mogu, putem odgovarajućih postavki na pregledaču i odbiti ili izbrisati. Međutim, to može dovesti do toga da se neke funkcije naše internet stranice više ne mogu u potpunosti koristiti. Navedeni softver, osim toga, prikuplja i skladišti i neke tehničke podatke, uključujući i IP adresu korisnika. Naglašavamo da, ni u kom slučaju, ne dolazi do identifikacije osoba koje stoje iza tih podataka, a naročito do prikupljanja ličnih podataka. Ti podaci se takođe ne povezuju sa ličnim podacima koje je korisnik eventualno uneo prilikom registracije. Korišćenjem ove internet stranice, dajete svoju saglasnost za gore opisani način sprovođenja analize korišćenja iste.
 28. Elektronska komunikacija između korisnika na Srbija Info portalu, namenjena je razgovorima vezanim uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a u svrhu:
  1. Informisanja o detaljima oglasa;
  2. Namere sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog za oglašeni proizvod ili uslugu;
  3. Informisanja o ostalim proizvodima ili uslugama, ukoliko oglašivač koristi "MojMarket" uslugu;
 29. Korisnici su u pisanoj komunikaciji dužni:
  1. Redovno proveravati i ažurno odgovarati na pristigla pitanja drugih korisnika;
  2. Pre slanja ponude vezane uz određeni oglas, pročitati detaljni opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu;
 30. Korisnicima u pisanoj komunikaciji nije dozvoljeno:
  1. Promovisati druge servise, proizvode i usluge;
  2. Slati linkove na druge internet lokacije;
  3. Nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju;
  4. Slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena;
  5. Koristiti tuđe ime ili e-mail adresu, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da ga kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt;
  6. Tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva;
  7. Dogovarati se sa drugim oglašivačima o cenama;
  8. Psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti govor mržnje;
  9. Na bilo koji način ugrožavati bilo čija prava i slobode;
  10. Slati poruke pretećeg sadržaja ili zastrašivati;
  11. Koristiti robote ili skripte za automatsko slanje više poruka;
 31. U svrhu zaštite korisnika, sprečavanja zloupotrebe komunikacije, otkrivanje neželjene pošte i zlonamernog softvera i razvoja proizvoda Srbija Info portala, Srbija Info zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja:
  1. Proveri i analizira sadržaj poruka (uključujući povezanu elektronsku poštu);
  2. Privremeno zadrži poruke i odloži njihovu isporuku primaocima;
  3. Trajno otkaže isporuku poruka primaocima;
  4. Isključi korisnika ili mu onemogući dalje komuniciranje putem poruka;
 32. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, prikupljeni lični podaci skladište se u zbirci ličnih podataka kojom upravlja Srbija Info. Srbija Info čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke do isteka poslovne upotrebe, a isti mogu biti prosleđeni samo i isključivo nadležnom državnom telu, u cilju sprovođenja zakona. Sve primedbe koje se odnose na Zaštitu podataka o ličnosti utvrđene su u članu 2. ovih Pravila.
 33. Sve primedbe koje se odnose na član 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete dostaviti putem e-maila na adresu reklamacija: office@srbijainfo.rs. Obavezujemo se da odgovor na prigovor damo u roku određenom u Zakonu o zaštiti potrošača ( "Službeni glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon ).
 34. Korišćenje "kolačića" (cookies)
  SrbijaInfo.rs koristi kolačiće (cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Kada pristupite pojedinoj stranici na SrbijaInfo.rs, šaljemo vam kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i služe da beleže informacije o vašim prethodnim posetama (npr. koliko puta ste pristupili našem sajtu). Kolačići ne sadrže vaše lične podatke, već su tu da omoguće bržu i korisniju upotrebu informacija i podataka koje ste već prethodno ostavili prilikom pristupa našem sajtu. Našim kolačićima na vašem računaru ne može pristupiti neka internet stranica koja nije deo SrbijaInfo.rs.
  U cilju boljeg razumevanja korisničkog ponašanja, SrbijaInfo.rs koristi i analitike Google Analytics i Yandex metrica. Prikupljeni podaci nisu ni na koji način povezani sa vašim ličnim podacima koje ste dostavili prilikom registracije na našem sajtu. Osim navedenog, korisničko ponašanje prate i servisi za plasiranje reklamnih sadržaja. Ovi servisi prate ponašanje korisnika u cilju plasiranja reklamne poruke i uspešnosti reklame kampanje.
  Postavke kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u vašem web pretraživaču. Imate mogućnost zabrane primanja kolačića sa web stranice SrbijaInfo.rs u bilo kom trenutku. Medjutim, ukidanjem kolačiča SrbijaInfo.rs će dovesti do ukidanja nekih od osnovnih funkcionalnosti sajta. Da li ćete prihvatati i čuvati sve kolačiće podešavate u svom web pretraživaču. U podešavanjima u meniju web pretraživača koji koristite možete isključiti prihvatanje novih i izbrisati sve već sačuvane kolačiće. Ukoliko želite da prihvatite kolačiće našeg sajta, ali ne i treće strane (marketing kolačiće, Google Ads, Facebook...) u podešavanjima možete izabrati "Blokiraj kolačiće treće strane".
 

Za sve što nije regulisano ovim Pravilima i uslovima korišćenja,
primenjivaće se Zakoni Republike Srbije.